Historien om gjestgiveriet og hotellet på Tinnoset

Historien om gjestgiveriet og hotellet på Tinnoset

09.02.23 10:17
av Anne Solvang

Det første sporet av stedet som senere ble Tinnoset hotell finnes i Gransherad-soga. Det var eiendommen som het Tinnoset eller Oset og som fikk gårdsnummer 117 og som hørte i gammel tid til gårdene Kaali og Bergan. Den første som bygde hus der på begynnelsen av 1700-tallet, var en korporal Nils Pedersson. Tidligere ordfører i Gransherad kommune, lærer på Tinnoset skole, Kjetil Tjønnås skriver om dette i Gransherad-soga.

Les mer
Lokale stedsnavn

Lokale stedsnavn

30.06.22 01:00
av Anne Solvang

Liv Granheim, født i 1941 og oppvokst på Tinnoset, har samla inn og dokumentert lokale stedsnavn på eigedommar fra Brekkegrenda i sør til og med Lynnevik i nord. Foreldrene til Liv, Jon og Jøran samt mange lokale personer har bidratt med informasjon til samlingen som blei utarbeida i 1980. Samlingen er et unikt kulturminne.

Les mer
Gransheradmål - dialektord

Gransheradmål - dialektord

10.05.22 13:36
av Anne Solvang

Takk være mange innspel frå gamle og nye kjentfolk og tilgang til lignande arbeid som andre språkinteressera har utført tidlegare, kan me her presentere ei samling med ord som nå blir mindre bruka i daglegtale – i alle fall blant yngre. Det vil si at mange av orda er i ferd med å bli historie.

Les mer
På vikingtokt i Oslo

På vikingtokt i Oslo

07.05.22 16:50
av Anne Solvang

Ein februardag i 2017 drog ein gjeng fra historielaget til hovedstaden for å sjå på gamle skattar frå Gransherad. Det var Torstein Nisi, Halvor Kaasalia, Olav Kopsland, Sigmund Solvang og Olav Nisi. Ole Dyre Hesledalen kom også til. Arkeologen Jostein Gundersen som sjølv er knytt til bygda vår, han ordna opp med så vel skriftleg underlag så vel som kontakt med dei ansvarlege ved museet.

Les mer
Gamle og nyare rispur frå bygda og bygdelaga rundt

Gamle og nyare rispur frå bygda og bygdelaga rundt

06.05.22 09:23
av Anne Solvang

Historielaget har fått ny heimeside, eg vil nytta denne til å bokføra ein del historiar og hende som ligg arkivera i minnet - så langt og så lenge forrådet rekk. Mest skjemt, men også litt alvor. Før elektronikken sørgde for underhaldninga i heimane, var slike strofur høgt verdsett, og sat lenge i minnet. No er mange gløymt, andre gått ut på dato. På førehand ber eg om tilgjeving frå dei som i munnleg versjon har høyrt det same opptil fleire gonger før. Denne fyrste gjeng på dialekt, men det kjem ikkje til å bli vanleg, med unntak for sitat.

Les mer
Sleppmyra

Sleppmyra

04.05.22 21:57
av Anne Solvang

Det som fylgjer er ein redigert og utvida versjon av forteljinga som i 2014 vart framførd for skuleungdom i Gransherad ved minnesmerket oppe ved Kaptein på Brekkeheia. For dei som vil vite mykje meir om denne tida, anbefalast bøkene "Lamplight" av Svein Vetle Trae, og "Tortur, flukt og gisler - til tross" av Herluf Nygaard. Og alle er velkomne til Notodden & Omegn Heimefrontmuseum.

Les mer